Disclaimer

Dental Union verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Dental Union doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de website wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van Dental Union. Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar Dental Union neemt niet de verantwoording over deze informatie.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Dental Union vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst als extra service. Dental Union neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Dental Union worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming van het gebruik van afbeeldingen of verdere informatie dienen te worden gericht aan verkoop@dentalunion.nl.

Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar: verkoop@dentalunion.nl. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden.