Actievoorwaarden

  1. Acties gelden niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 
  2. Actiecodes zijn voor eenmalig gebruik per klant/praktijk.
  3. Dental Union behoudt zich het recht voor om deze actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. 
  4. De acties verkregen artikelen zijn strikt voor gebruik binnen de eigen praktijk- of laboratoriumvoering.
  5. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
  6. Op deze acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  7. Dental Union is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
  8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Dental Union.
  9. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.